{ برندسِن } ، نوآورترین مستر کلاس کارگردانی و اکران برند

{ برندسِن } نوآورترین مستر کلاس کارگردانی و اکران برند مستر کلاس برندسِن چیست؟ آمیخته ی خلاقانه ای از مدیریت استراتژیک برند + کارگردانی و اکران سینمایی از هویت برند.

برند آکتور، کارگردان خصوصی برند شما

کارگردانی صحنه زندگی برند شما، هنرمندی کارگردان برند را می طلبد.  

پباده سازی ماژول های کلیدی برند آفرینی؛ مقدمه ای است تا مستند داستانی برند شما را اکران کنیم.


صدای کلاکت زدن را در صحنه ای دوست داریم که نقش اولش، هویتی حقیقی و شخصیتی معتبر داشته باشه.


در نتیجه روح هویتی یکپارچه ای زندگی برند را فرا می گیرد و  فرهنگ سازمان و ادراک مشتری، تحت تاثیر سناریوهای اختصاصی کارگردان برند واقع می شود. و در نهایت برند شما نقش آفرینی متمایزی را در میزانسن منحصر بفرد خود لانچ می کند.