{ برندسِن } ، نوآورترین مستر کلاس کارگردانی و اکران برند

{ برندسِن } نوآورترین مستر کلاس کارگردانی و اکران برند مستر کلاس برندسِن چیست؟ آمیخته ی خلاقانه ای از مدیریت استراتژیک برند + کارگردانی و اکران سینمایی از هویت برند.