خدمات برند اکتر

برنداکتر دقیقا چه کاری رو برای شما انجام می ده؟

ما ابتدا سناریوی برند شما رو عمیقا تحلیل و تدوین می کنیم.؛ و سپس نقش های اصلی را در صحنه زندگی برند و در میزانسن منحصر بفرد خودش وارد بازی زندگی برند می کنیم. نهایتا ایفای نقش اول برند را در دید مخاطبان اکران می کنیم.

ما تنها کارگردانی و اکران برندهایی ساخته شده برای آینده را می پذیریم. 

نکته 1:
برندسِن {Brand Scene  } =  
همان صحنه زندگی برند شماست.

نکته 2 :  
اکران برند { Brand Screening } =
تاکتیک نوآورانه ای است برای پیاره سازی از بهترین اجرای نقش اول برند شما در برندسِن

برخی از خدمات برند اکتر:

Brand Actor Services  

 مشاوره برند، کوچینگ فردی

Personal Coaching & Consulting

کوچینگ سازمانی؛ بیزینس کوچینگ

Business Coaching & Consulting

سریال کمپین واپوش

خودکاوی، رمز گشایی، سیستم سازی

اکران برند { Brand Screening }

پیاده سازی نقش اول از برند

{برندسِن، Brand Scene}

مستر کلاس کارگردانی و اکران برند

کارگاه روتینی تو {routinito}

روتین خودت رو بساز

کارگاه اشتغال در برندینگ

در آمدسازی متمایز در برند آفرینی
کارگاه داوینچی ریزالو

مستر کلاس اصلاح رنگ سینمایی

 

از کارگردانی برند خودت
تا اکران نامِ ایرانی