سامان پروا's blog

برندسازی در بازیگری

Submitted by سامان پروا on Tue, 07/20/2021 - 10:57

برند سازی در بازیگری

 

حرفه بازیگری همیشه جذاب بوده برامون.

و معروف شدن و محبوب شدن یکی از مزایای این اتفاق می تونه باشه. ولی گاهی هم معروف شدن و سر زبون افتادن درد سر ساز می شه. چطوری؟!
چون چیزی را اکران کردی که خودتم اونو نمی خواستی و ریسک برزگی رو تجربه کردی در واقع.