درخواست سریال کمپین

ارسال این وب فرم در موارد زیر کاربرد دارد:

1. درخواست اجرای کمپین

2. مشاوره در طراحی کمپین

 

لطفا فرم درخواست سرویس زیر و همچنین پیام هماهنگی برای نشست حضوری را در واتساپ ارسال فرمایید. همکاران ما هماهنگی بعدی رو برای نشست حضوری و عقد قرارداد همکاری با شما انجام خواهند داد. ارسال این فرم، به معنی قبول شرایط پذیرش برند اکتر می باشد.

تماس: 02122716722

واتساپ: 09016299020

شادی و شادکامی روزیتون باشه
به امید دیدارتون

 

بازگشت به صفحه اصلی کمپین

"کد امنیتی"
برای تشخیص ربات های اسپم از کاربران واقعی
"کد امنیتی" تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
"کد امنیتی"
برای تشخیص ربات های اسپم از کاربران واقعی
"کد امنیتی" تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
"کد امنیتی"
برای تشخیص ربات های اسپم از کاربران واقعی
"کد امنیتی" تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.