تعرفه سرویس مشاوره و کوچینگ فردی

سرویس مشاوره و کوچینگ آنلاین

 نفر / ساعت

واحد (تومان)

مبلغ (تومان}

1

880,000

880,000

3

800,000

2,400,000

5

750,000

3,750,000

10

700,000

7,000,000

خدمات برنداکتر، به مدت 24 ساعت از تایم برگزاری اولین جلسه، شامل گارانتی بی قید و شرط بازگشت وجه می باشد. محدوده زمانی ارایه سرویس اشتراکی، حداکثر در بازه زمانی دو ماه از زمان آغاز سرویس می باشد.

 

سرویس مشاوره و کوچینگ حضوری

 نفر / ساعت

واحد (تومان)

مبلغ (تومان}

1

1,500,000

1,500,000

3

1,350,000

4,050,000

5

1,250,000

6,250,000

10

1,200,000

12,000,000

خدمات برنداکتر، به مدت 24 ساعت از تایم برگزاری اولین جلسه، شامل گارانتی بی قید و شرط بازگشت وجه می باشد. محدوده زمانی ارایه سرویس اشتراکی، حداکثر در بازه زمانی دو ماه از زمان آغاز سرویس می باشد.

همچنین جلساتی که در محل مراجع {شهر تهران} برگزار می شود، شامل 25% اضافه هزینه ی رفت و آمد خواهد بود.

 

بازگشت به صفحه اصلی سرویس مشاوره

 

محل برگزاری نشست حضوری: تهران، خیابان ولی عصر. سه راه زعفرانیه

تماس: 02122716722

واتساپ: 09016299020

شادی و شادکامی روزیتون باشه