برند آکتور، کارگردان خصوصی برند شما

کارگردانی صحنه زندگی برند شما، هنرمندی کارگردان برند را می طلبد.  

پباده سازی ماژول های کلیدی برند آفرینی؛ مقدمه ای است تا مستند داستانی برند شما را اکران کنیم.


صدای کلاکت زدن را در صحنه ای دوست داریم که نقش اولش، هویتی حقیقی و شخصیتی معتبر داشته باشه.


در نتیجه روح هویتی یکپارچه ای زندگی برند را فرا می گیرد و  فرهنگ سازمان و ادراک مشتری، تحت تاثیر سناریوهای اختصاصی کارگردان برند واقع می شود. و در نهایت برند شما نقش آفرینی متمایزی را در میزانسن منحصر بفرد خود لانچ می کند.

 

نکته 1:
برندسِن {Brand Scene  } =  
همان صحنه زندگی برند شماست.

نکته 2 :  
اکران برند { Brand Screening } =
تاکتیک نوآورانه ای است برای بهترین اجرای نقش اول برند شما در برندسِن

نکته 3:
 کارگردان برند {Brand Director} =  راهبر ارشدی است که سناریو های مدیریت برند را بعد از تدوین و نگارش، دکوپاژ (تقطیع) می کند؛ و در پایان در میزانسن های حساب شده و خلاقانه، نقش اول شخصیت برند را  اکران می کند.

به اکران آینده خوش آمدید.
از همدستی با خدا، تا یکدستی و قوی دستی